Зразок заяви

 
 

Зразок заяви
Зразок заяви щодо зарахування дитини до 1 класу

               (пишеться власноруч)

                                                                                      Директору 

                                                                                      Вилківського НВК «ЗОШ   І- ІІІ ст. – ліцей»

                                                                                      Соловйовій А.Г.

                                                                                      ____________________________________

                                                                                      __________________________,                   

                                                                                     який (яка) проживає за адресою:   

                                                                                     _____________________________________

                                                                                     _____________________________________

                                                                               Контактний телефон: ___________________

                                                                             Адреса електронної поштової скриньки:

                                                                                   ______________________________________

 

З А Я В А

                                                                   про зарахування

 

        Прошу зарахувати ___________________________________________________________

дата народження ________________________________________________________________                                              

до _____  класу, який (яка)  фактично проживає ( чи перебуває) за адресою  ______________       _______________________________________________________________________________         на __________________ форму здобуття освіти.

 

Повідомляю про:

наявність  права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) ( __________

______________________________________________________________________________);

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території  обслуговування закладу освіти)

 

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)                ( _____________________________________________________________________________);

                              (прізвища, ім’я та по-батькові ( у разі наявності) брата/сестри)

 

про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти ____________________________________                                                        

_________________________________________________________________________________;

           (прізвища, ім’я та по-батькові ( у разі наявності) посада працівника закладу освіти)

про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладі освіти: так/ні (потрібне підкреслити)

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так*/ні (потрібне підкреслити);

інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу ______________

_________________________________________________________________________________.

 

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій та наданих до заяви документах.

 

Додатки:

_________________________________________________________________________________

(за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учня до державних та комунальних  закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16  квітня 2018 року № 367)

 

 

____________________

         / дата /                                                                                          / підпис/

____________________________

*Зазначається лише для дітей з особливими освітніми потребами

 

 

 

До справи  № _________

 

____________________

 

 

 

 

 

Вилківський НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей»

 

 Создан 31 мая 2018